Đăng Kí: http://kiemthe.servegame.com/
Tính năng sever :
- Tách Vật Phẩm không cần chờ thời gian.
- Tống Kim phần thưởng tích lũy 3k, 5k 10k.
- Rương Phó Bản rớt Xu.
-Đốt lửa trại 2 xu.
-BHĐ, TDC, TK PK rớt xu.
-Mở Rương các loại random xu.
- ĐỔi DBL lấy xu

Túm lại chăm cày là có tất cả. Nạp thẻ chỉ để duy trì sever cho ae quẩy