Trang chủ là: http://love-sro.net
Forum là : http://love-sro.com
Server D14
Free 100% Không có nạp thẻ
Alpha test : 9h:00 30/03/2014
Open : 9h:00 02/04/2014
Hãy chung tay vì 1 server Free 100% lành mạnh và vui vẻ nhé