Http://forum.mu-khaihoan.com - 29.06 - Mu Ss2 Open Đua Top Thế Hệ Ánh Sáng

Thông TIn Máy Chủ Ánh Sáng - Thế Hệ Thứ II
Open : 10h00 26/06/2018


- Không Webshop, chỉ có cửa hàng tạp hóa bán Pet và Vé Event.
- Không Ủy Thác & Không Reset Ủy Thác
- Fix các lỗi tồn đọng từ các Phiên bản trước.
- Cân bằng Dame các Class.


Server là SS2 nhưng mod giao diện của SS6
( Tức là mọi thứ giống SS6 nhưng ITEM chỉ có ở SS2 )

Điều kiện tham gia :

Các bạn đăng ký tài khoản với thế hệ thứ 2 là Ánh Sáng đều có thể tham gia!

Nhớ nhé khi đăng ký các bạn phải chọn là thế hệ : Ánh Sáng ở hàng thứ 2 của FORM đăng ký.


Khởi tạo nhân vật :

-Lv 400
-Reset : 30
-Zen : 20.000.000

-Wcoin : 20.000

Tỉ Lệ :
Drop : 15x (chưa tính bùa hỗ trợ)
Exp: 20% (chưa tính bùa hỗ trợ)Giới hạn reset thường + VIP:
Giới Hạn RS thế hệ 2 gấp đôi thế hệ 1Trang Chủ : http://forum.mu-khaihoan.com/forum.php

Tải Game : http://mu-khaihoan.com/taikhoan/#taigame

Đăng ký : http://mu-khaihoan.com/taikhoan/#register