10h00 09/06 Khai Mở Máy Chủ S4 - Hạc Sơn Free Cực Ngon, Cực Phê