MUKEEPPOINT - MU-VOCUC.COM Max point: 1.000.000/cột
😍 Sau 1 thời gian dài. Vì đam mê. Chúng tôi tiếp tục khai mở 1 vùng đất mới.
❗️ Mang tên " Anh Hùng "
❗️ MU KEEP POINT - AUTORESET - Đã trở lại .
❗️ Phiên bản hoàn toàn mới.
💎Máy chủ: Anh Hùng
💎Season 6.9 Custom Plus -
💎New Custom Item - Hệ thống Nâng cấp item
💎Nâng cấp Wing - Nâng cấp Đồ Thần HOÀN TOÀN MỚI .
💎Và rất nhiều tính năng hấp dẫn khác đang chờ các bạn !
💯Admin Support thân thiện nhiệt tình, hỗ trợ 24/24!

❗️ ALPHA TEST ❗️ 12h00 - 31/05/2018
Nhân Vật:
Khởi tạo nhân vật nhận được 2.000.000.000 zen, 500.000 Point dư
Hệ thống Shop:
Shop Zen bán Ngọc các loại; ngọc Custom; Nguyên liệu xoay Wings 3, 3.5, Wing ss8, Wing ss13... để phục vụ Gamer trải nghiệm Alpha Test.
❗️ OPEN BETA ❗️ 13h00 - 03/06/2018
Exp x2000 - ExpMaster x100 - Drop x30
1 Hệ thống Nhân Vật - Reset - Relife.
Khởi tạo Nhân vật nhận 10000 point + 10.000.000 zen
1 Level tăng nhận 2 Point
Max STAT: 950000 Point/ 1 Cột
Relife Nhân vật được thực hiện ngoài Web Quản lí Tài Khoản mục Nhân vật.
Relife được mở từ từ trong quá trình Server duy trì.