Srojop.com
QC Server nhận ngay 100silk
https://www.facebook.com/Srojop/posts/2517420328310308
Open Chính Thức 7h Tối 05/05/2018
- Gosh 1s pvp
- CTC thứ 7 hàng tuần
- Bigtrade hàng tuần
- Event hàng ngày

Đặc Điểm Của Server
Server hoạt động chủ yếu là đi jop
Jop Trade Đạt lvl 6 sẽ được mua 1vk SOM giá 1200m và 3 món giáp SOM D13 giá 600m và 2 món Zing giá 800 - lvl 7 được mua 1vk SUN D13 giá 8b và 2 món giáp SUN D13 giá 4b
Jop Hunter Đạt lvl 5 sẽ được mua 1vk SOM giá 800m và 3 món giáp SOM D13 giá 400m và 2 món Zing giá 700m - lvl 7 được mua 1vk SUN D13 giá 6b và 2 món giáp SUN D13 giá 3b
Jop Thief Đạt lvl 4 sẽ được mua 1vk SOM giá 800m và 3 món giáp SOM D13 giá 400m và 2 món Zing giá 700m - lvl 6 được mua 1vk SUN D13 giá 6b và 2 món giáp SUN D13 giá 3b
Giá có thể fix tùy vào giá trị gold sau này
Thông Tin Server
Max Level : 120
Skill : 120
VK Cuối : SUN D13
Map : 120 Lôi Thần Điện
Skill Max : 360
EX/SP x 1000
Fix Full Time
Giới hạn 1 IP log dc 8 acc
Rate Alchemy : Hệ Thống random

Thân!