Cơn mưa GIFCODE đợt 3 dành tặng cho Quý Tân Bằng hữu tham gia, mọi chi tiết vui lòng xem tại đây http://thanhkiemthanvuc.com/tin-tuc/...ua-tan-thu.php .
-> Tặng 40 GIFCODE mỗi ngày, để kết nối thêm nhiều tân thủ hằng ngày.