Thông Báo Open Beta
Cụm
★ OPENBETA : ★
Wed: http://mu-tamquoc.tk/
TÀI Khoản :http://mu-tamquoc.tk/-id-Register.html
Tải Game :http://mu-tamquoc.tk/-id-Downloads.html
Server HUYỀN THOẠI
Alpha 12/4/2018 Open : 19h00 15/4/2018
Thông tin Server
Reset keep point (Không xóa point sau khi reset)
MAX RESET : 500
Có Autoreset (Không phải thoát game khi reset)
Exp :1500X
( Reset càng cao lượng Exp nhận được sẽ giảm)
Exp Master : 500x
Drop : 35%
Max point: 65.000 ( 1 cột)
Tặng 20.000 point khi khởi tạo nhân vật
Point khi lên 1 Level: 2 point
Đăng kí tặng ngay 10k wcoin vào tài khoản
Thông Báo Event Đua Top
Cụm Server Huyền Thoại
Đua TOP 3 ngày tính từ khi Open
các nhân vật thuộc TOP 1 2 3 Class nhận được phần thưởng từ BQT như sau :
TOP 1 Class : Nhận được 1 Sét item 380 3op random + 13
TOP 2 Class : Nhận được 1 Sét item 380 2op random + 12
TOP 3 Class : Nhận được 1 Sét item 380 2op random + 11
(Chú ý: Set item theo Class, Class nào top thì sẽ nhận Set của Class đó)
Thời gian trao quà :
Tặng thêm cho 3 nhân vật top 1-2-3 BXH chung phần thưởng như sau:
Top 1 : 01 Cánh cấp 3 + 13 3 op random + Danh Hiệu
Top 2 : 01 Cánh cấp 3 + 9 2 op random + Danh Hiệu
Top 3 : 01 Cánh cấp 3 + 0 1 op random + Danh Hiệu
Chuẩn SeanSon 6.9
Item 400 Tim Là Max
Gruod :https://www.facebook.com/groups/2046122175604998/