#Open #Server #Gunny MỚI [Gà Đại Ca] chỉ số không quá ảo.
- Quà tân thủ là bộ đồ cực đẹp vip full 999 hợp thành,cường hóa cấp 9. (Cường hóa max cấp 11)
- Chiến đấu nhận tối đa 3,5 triệu xu/1 trận.
- Phó bản có 2 mức dễ và anh hùng với tất cả đồ vip.
- Dung luyện để tăng chỉ số đồ cao hơn.
- Quà open các bạn nhận tại mục giờ event trong game.
❤ Link game: http://gunny88.net