THÔNG BÁO OPEN SERVER GAROBOT CÀY CUỐC HỒI 2014 NỔI TIẾNG THEO YÊU CẦU CỦA BẠN BÈ GẦN XA.
Hok nói nhiều >> Vào ngay là biết liền
• Không hút máu
• Cày cuốc ngày đêm
• Lực chiến cực chuẩn không ảo
• Trên 100 phó bản ải cày và train trang bị khủng
http://gunny2018.net/vipshop/