IP : 103.92.24.148 | PORT : 15779
Map 120 | ITEM D12 | SKIL 120 Only ASIAN
Đua tốp 13h 28/12/2017 ( thứ 5 )
Thông tin chung Sro Củ hành
Skill 120 : Mastery 360
ITEM SUN D12
Class : ASIAN
Rate EXP/SP : X150
Rate Drop x5
Rate Drop GOLD X10
--------- Hỗ trợ open chính thức-------
Sét sun D10 +5 full chỉ số blue
10 chân chạy 100%
pet nhặt đồ 03 ngày
50 DCN 50 Bùa DCTT
Tỉ lệ mix narun 1-8 100% kèm bột may măn lv 1
Tỉ lệ mix đồ random
Drop som , sun map jupiter 116-120
Trade jod 3 thanh TA- DH - HD
Đá blue + chỉ số D12 dc bán tại NPC TA 1m/1vien
-- GIẢI THƯƠNG ĐUA TỐP--
Tốp 1 500k vnd +2000silk + ( ATM car hoac quy doi ra silk )
Tốp 2 300kvnd + 1500silk ( ATM car hoac quy doi ra silk )
Tốp 3 200kvnd +1000silk ( ATM car hoac quy doi ra silk )
-------------------------------------
Trang chủ : srocuhanh.net
Link dow mbot : https://www.fshare.vn/file/Q3TPSIWRTK3G
Link dow unibot : https://www.mediafire.com/…/Unique+B...te++TMH+ver…
Gruop fb :https://www.facebook.com/groups/1584...876/?ref=br_tf