Sro Bất Diệt - Immortal Silkroad
--------------------
Open Beta Vào 13h ngày 30/12/2017
-----------------------------------------------------------
❥Trang chủ: http://srobatdiet.com/
❥Đăng Ký Tài Khoản : http://srobatdiet.com/#dangky
❥FaceBook Group : https://www.facebook.com/groups/1831572780494723/
-----------------------------------------------------------
► Thông tin Sever Immortal
► IP : 103.68.81.226
► Port : 15779
-----------------------------------------------------------
► 1 Số thông tin của Sever

+ SON,SOM,SUN D13 Drop Tại Jupiter , Lôi Thần Điện và bán shop bằng Gold tại Tạp Hóa Tổng Hợp TA
+ Item SUN không dùng có thể phi shop giá cao
+ Làm lại hệ thống anti out1s (Out game khi tham gia job theo hệ thống không mất hàng bất kỳ đâu, Out1s mất hàng)
+ Hệ thống auto Event diễn ra hàng ngày với phần thưởng hấp dẫn
+ Hệ thống chặn Asi vào pt EU cũng như chặn skill EU buf cho Asi trong quá trình đua top
+ Auto trao thưởng Event đua top ngay khi các bạn lên lv 120
+ Full Item Reset: Reset Guild,Job , Reset PK, Reset Point ,Thay Đổi Tên...
❥Skill: 120
❥Item : D13 (Chuẩn)
❥Class: Asia + Eu
❥Mở full skill EU-Asi trừ tàng hình nhóm của phù thủy
❥Rate EXP/SP : 200x.
❥Rate EXP/SP Party: 250x.
❥Tỉ Lệ MIX Đồ :0-4:100% 5-6: 80% 7-8: 50% 9-10: 30% 11>> random( Bao gồm cả BMM + DMM +X2HH)
❥Tỉ Lệ MIX Nasun : 1-8 100% 9-10: 30%( Bao gồm cả BMM +X2HH)
❥Hệ Thống Title Chuẩn và được chọn lọc kĩ càng
❥Item D13 Chuẩn Với Màu Vũ Khí Đẹp có 1 không 2
❥ Hàng Đặc Biệt bán tại Sơn Tặc Trại và Di Chỉ Niya lúc 14-17-20-23h
❥ Giới hạn 10acc/PC (Log tối đa 10acc/máy và 30acc/IP)
❥ Giới hạn 3acc JOB/PC (Log tối đa 3acc tham gia Job/máy )
❥ Cho phép đi theo đối với Công Thành Chiến và Job
❥ Hệ thống CTC tối thứ 7 hàng tuần với phần thưởng hấp dẫn.
❥ Các Sự Kiện được tổ chức thường xuyên vào các ngày trong tuần.(Có Lịch chi tiết Forum)
❥ SON,SOM,SUN D13 Drop Tại Jupiter,Lôi Thần Điện và Bán tại shop tạp hóa tổng hợp TA bằng Gold
❥ JOD chỉ có 3 Thành TA - DH - HD
❥ Hàng đặc biệt sẽ được add khi đua top xong
❥ Lãi 50m/1 Chuyến 5* lever 120