Thời gian: 10h00 ngày 23/12/2017 (thứ 7)
Chơi tại : http://gunnycool.7road.vn/
Pageface : http://www.facebook.com/Gunny.7Road.VN/
Group : http://www.facebook.com/groups/gunny.7road.vn/
Gunny mới đê ae ơi