╔════★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★════╗
🇻🇳Thông Báo Chính Thức Giải Đua Top Map 90 🇻🇳
🇻🇳Tổng Giải Thưởng Gần 16TR VND ( VND + Silk )
╚════★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★════╝
✅Thời gian dự kiến update map 90 Sro Vĩnh Cửu nếu không có gì thay đổi
Anphatest : 26/12/2017
OpenBeta : 31/12/2017
╔══★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-══╗
🇻🇳Đua Top LV Sro Vĩnh Cửu🇻🇳
╚══-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★══╝
Top 1 : 6tr VND + 4000 Silk
Top 2 : 3tr VND + 3000 Silk
Top 3 : 1tr VND + 1000 Silk
Top 4 - 10 : 100k Card + 1000 silk
╔══★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-══╗
🇻🇳Đua Top JOB Sro Vĩnh Cửu🇻🇳
╚══-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★══╝
Top 1 : 3000 Silk
Top 2 : 2000 Silk
Top 3 : 1000 Silk
✅Áp dụng cho mỗi Job
╔══★-★-★-★-★-★-★-★-══╗
🇻🇳Thông Tin Sơ Bộ Về SV🇻🇳
╚══-★-★-★-★-★-★-★-★══╝
✅Max LV 90
✅Không SOS SOM SUN ( đồ cuối d9 thường )
✅Only Asi
✅Không Quái Nhóm - Full Map LKS
✅Không Gost
✅Không Gaha
✅4acc/ 1IP cá nhân và 25 acc/IP net
✅Còn lại cơ bản theo VDC
GM :Hùng Đỗ
SDT : 01687941492
** Link group:https://www.facebook.com/groups/138525590112541/