Sđt hỗ trợ : 0976429917 Mr_Nghĩa
Sdt GM trung gian : 01626041592 Mr_Tuấn
✅Thông tin về SroCuHanh
Trang chủ: srocuhanh.net
Link tải : http://srocuhanh.net/#download
Group : https://www.facebook.com/groups/1584045634985876/
🎁Giải thưởng đua top:
👉Top1 : 500k vnd và narun +8
👉Top2: 200k vnd và narun +6
👉Top3: 100k vnd va narun +5
👉Top4-10: 500 silk
( Mỗi Ip chỉ dc nhận 1 giải )
( Khoá toàn bộ tất cả các loại Boss , cả boss lăng mộ để đảm bảo công bằng tuyệt đối với tất cả người chơi)
✅Anphatest : 13h ngày 28/10/2017
✅Open : 13h ngày xx/xx/2017
✅Map 120 only china & eu
- Item D13: SOM, SUM
- Giới hạn 12 acc/Ip ( Ip net báo danh hình ảnh + video quán nét )
- Ghost 0s
- Khoá bug pill đen
- Chức năng reset time. pk. point
- Rate : exp 200
- Rate alchemy : 1-4 100% >> random
- Nasun + 8 100%>> ( random)
- Buôn 3 thành TA-ĐH-HĐ bán hàng db tại 1 điểm ( STT )
--->Out 1s hoặc 60s đều mất hàng
- Open : - Khởi tạo nhân vật: set sun D10+12 , 200k vàng SP, 50dcn , 50 bùa tức thời , pet 3 ngày , 1000hp mp f10, 10 chân chạy 100( tất cả ko gd dc) ,
- Biểu tượng G ,LM, học viện cập nhật đầy đủ
-Giá silk
10k 50s,20k 100s, 50k 300s, 100k 650s,200k 1k5 silk, 500k 4k silk( chưa có KM)
Khuyến mại 50% giá trị nạp thẻ vào chủ nhật hàng tuần