Thông báo SRO ĐẠI CHIẾN - Max 130 skill 130, hệ thống vũ khí mới


Chính thức test vào sáng ngày 10 tháng 3 năm 2014


Trang chủ: http://daichien.sytes.net/


Diễn đàn: http://daichien.taodiendan.com/


Admin: http://facebook.com/sropvn


Khi Test max 130 full đồ đạc


*Hệ thống đồ đạc tran quái, New Bát Đa , D13 14
*Hệ thống NPC hoàn chỉnh
*Update rất nhiều AVATAR mới lạ
*Update hệ thống thú Chiến mới lạ
*Max kỹ năng 130 không bug
*Hình ảnh và hiệu ứng vũ khí thay đổi
*Hình ảnh game thay đổi và nhạc game thay đổi


Hãy tham gia cùng SRO ĐẠI CHIẾN nơi hội tụ đẳng cấp anh hùng

Ðính Kèm 292