Thông Tin Silkroad-Truyền Thuyết
Máp 120 d13 Sun + Som ( Drop Jupiter 119-120 )
Sever Không Bán Bột May Mắn Ma Pháp ( Là Bột May Mắn Vip )
+ Lổi Bật Nhiều Trang Phục Đẹp Mắt
Rate Exp : x350
CTC Hàng Tuần Tối t7 .
Sever Silkroad-Truyền Thuyết Nói Không Với Hút Máu . Sever KHông Có Đồ Shop open Hỗ Trợ SOM d12 để Traini Bao Gồm Vkhi +5 với Trang Sức + 5
Trang Chủ :
http://silkroad-truyenthuyet.net/

Diễn Đàn :
http://silkroad-truyenthuyet.net/forum/forum.php

Đăng Ký Lích :
http://silkroad-truyenthuyet.net/taikhoan/

Sever Alpha test vào 20h30 ngày 5/3/2014
Hỗ Trợ Full d13 + 5
Full Silk
Full Gold
Full SP
Max Lev 120
Sever Open :
09/03/2014 13h00 phút sever sẽ open
hỗ trợ tân thủ :
1 pét nhặt đò ( 10 ngày )
1 thú chiến .
1 sét som d12 ( TS + VKHI + GIAP )
10m gold
10000000SP
50 DCN
50 bùa dịch chuyển tức thời
1 nasun 5% .....
có nhiều phần quà open cho ACE
asin 5 giải , eu 5 giải
top 1st: 1 card 50k + 1000 silk + 1 tile (Đệ Nhất Thiên Hạ)
top 2 : 1000 silk + 1 nasun
top 3 : 1000 silk
2 giải khuyến khích : 500 silk
top eu:
1st : 1 card 50k + 1000 silk + 1 tile ( Đệ Nhất )
2st : 1000 silk + 1 nasun
top 3 : 1000 silk
top 4,5 : 500 silk