Thông báo SRO ĐẠI CHIẾN - Max 130 skill 130, hệ thống vũ khí mới


Chính thức test vào sáng ngày 10 tháng 3 năm 2014


Trang chủ: http://daichien.sytes.net/


Diễn đàn: http://daichien.taodiendan.com/


Admin: http://facebook.com/sropvn


Khi Test max 130 full đồ đạc và silk


*Hệ thống đồ đạc tran quái, New Bát Đa , D13 14


*Hệ thống NPC hoàn chỉnh:


- mỗi nhân vật tốc độ chạy mặc định 100%
- Đá Blu
- đồ tân thủ D11 D12, D11 SON A
- 4 NPC thời trang
- X2 HH gồm 4 loại
- Đồ buôn, bảo tiêu
- Đá giả kim đục lỗ nhiều loại
- Bột may mắn víp các loại
- Đá ma thuật ép thêm vào đồ => đủ 9 đơn vị cho mỗi món đồ
- Máu tím 40%, giấy tăng đam và các quận giấy hỗ trợ
- LKD ĐB +2 3 4
- Và rất nhiều vật phẩm khác
.............
*Update rất nhiều AVATAR mới lạ
*Update hệ thống thú Chiến mới lạ
*Max kỹ năng 130 không bug
*Hình ảnh và hiệu ứng vũ khí thay đổi
*Hình ảnh game thay đổi và nhạc game thay đổi


Hãy tham gia cùng SRO ĐẠI CHIẾN nơi hội tụ đẳng cấp anh hùng