Thông Tin Silkroad-Truyền Thuyết
Máp 120 d13 Sun + Som ( Drop Jupiter 119-120 )
Sever Không Bán Bột May Mắn Ma Pháp ( Là Bột May Mắn Vip )
+ Lổi Bật Nhiều Trang Phục Đẹp Mắt
Rate Exp : x250
CTC Hàng Tuần Tối t7 .
Sever Silkroad-Truyền Thuyết Nói Không Với Hút Máu . Sever KHông Có Đồ Shop open Hỗ Trợ SOM d12 để Traini Bao Gồm Vkhi +5 với Trang Sức + 5
Trang Chủ :
http://silkroad-truyenthuyet.net/

Diễn Đàn :
http://silkroad-truyenthuyet.net/forum/forum.php

Đăng Ký Lích :
http://silkroad-truyenthuyet.net/taikhoan/

ALPHA TEST 20h 3/4/2014
Hỗ Trợ Full d13 + 5
Full Silk
Full Gold
Full SP
Max Lev 120
Sever Open : ................................
upload......