Sau Nhiều Ngày Làm Việc BQT Xin Gửi Đến Cộng Đồng Game Silkroad Server
Sro Thiên Thần
Thông Tin Server :

+ Level 120
+ Skill 120
+ Map 120 - Săn Sun D13
+ Map 130 AP - Săn Sun D13
+ Vũ Khí D13 Ngoại Hình D13
+ Rate Trade Cân Bằng - Hàng DB Chỉ Bán Duy Nhất Ở Sơn Tặc Trại
+ Rate Exp Khi Đua Top : x150 ( Do có Map 130 Nên Sẽ Lên Khá Nhanh )
+ Rate Exp Khi Đua Top Xong : x 350
+ Rate + Đồ : 1->4 100% - 4->8 80% - 9->12 15% - 12 Trở đi 15%
+ Shop Vũ Khí Sun D13 Full Blue + 83% Dame Bán Bằng Gold

Server Alpha Test Vào Lúc 12h Ngày 28/2/2014
Thông Tin Hỗ Trợ AlPha Test

+ Full Level
+ Full Silk
+ Full SP
+ Full Gold
+ Full Sun D13

Server Open Vào Lúc 14h Ngày 05/3/2014
Thông Tin Hỗ Trợ Open Server :

+ Tặng 5m Gold
+ Tặng 9m SP
+ Tặng Nasrun +7
+ Tặng Pet Nhặt Đồ 28 Ngày
+ Tặng Pet Chiến Đấu
+ Tặng 1 Set Avatar
+ Tặng 20 DCN
+ Tặng Set D12
+ Tặng Nhiều Vật Phẩm Khác Hỗ Trợ Train Level

Phần Thưởng Đua Top Open Server Ngày 05/03/2014
+ Đua top chia ra EU Và China
+ Tuyệt Đối Cấm EU Và China Train PT Chung - Loại Đua Top Nếu Phát Hiện

Giải 1 : 7.000 Silk - Nasrun +8
Giải 2 : 5.000 Silk - Nasrun +8
Giải 3 : 3.000 Silk - Nasrun +8
Giải 4 Đến Giải 10 - Mỗi Nhân Vật Nhận 1000 Silk

Mệnh Giá Nạp Thẻ Sro Thiên Thần :

10.000 VND = 150 Silk
20.000 VND = 400 Silk
50.000 VND = 1000 Silk
100.000 VND = 2000 SIlk
200.000 VND = 4000 Silk
500.000 VND = 10000 Silk

Silkroad Thiên Thần Sẽ Là Nơi Dừng Chân Lý Tưởng Cho Anh Em Cộng Đồng Silkroad
Silkroad Thiên Thần Được Thành Lập Bởi Đội Ngũ Kỹ Thuật Có Kinh Nghiệm Lâu Năm