- Trang chủ : http://rainroad.co.vu/
- Diên đàn : đang cập nhật

- Exp/sp =200x
- lvl max :130
- skill : 130
- item : D14
+ Giới thiệu hỗ trợ khởi tạo nhân vật

1. Trong thời gian Al Test
- 1 triệu Silk khi lập tài khoản mới
- 50Tỷ GOLD khi khởi tạo nhân vật
- Level 130 với 5m SP để hỗ trợ Test Skill
- 1000 HP
- 1000 MP
- 10 Dược thủy tăng chạy nhanh 200%
- 10 Cuộn giấy tăng sức mạnh
- 10 cuộn giấy tăng hấp thụ
- 1 Pet nhặt đồ 3 ngày
- 20 bùa dịch chuyển phản hồi (DCN)
1. Trong thời gian OPEN
- khởi tạo lvl 1
- 500.000 Gold
- 5m sp
- 1000 HP
- 1000 MP
- 10 Dược thủy tăng chạy nhanh 200%
- 10 Cuộn giấy tăng sức mạnh
- 10 cuộn giấy tăng hấp thụ
- 1 Pet nhặt đồ 3 ngày
- 20 bùa dịch chuyển phản hồi (DCN)

Silkroad Private sro rainroad map 130 lvl 130 skill 130 d14 x200