** KHI MỞ SEVER HÀN LONG NGÀY 11/7/14 ĐAO KIẾM VÔ SONG 2
KHÔNG HÚT MÁU HỖ TRỢ CÀY CUỐC
TRANG CHỦ: WWW.CHOINAO.TV

*THÔNG TIN SEVER
-HỖ TRỢ TÂN THỦ
+ LEVEL 50
+ 10.000 KNB
+ 1 BỘ ĐỒ CỰC PHẢM 60
+ THÚ CƯỠI CẤP
+ 1 VIP CHÍ TÔN 365 NGÀY
+ NẠP CARD X3 LẦN ĐẦU TIÊN
LÊN CẤP 60 NHẬN ĐỒ TRUYỀN THUYẾT

[choinao.tv] khai mở sever hàn long dkvs2 hỗ trợ cày quốc không hút máu
- HỆ THỐNG THÚ CƯỠI ĐẶC SẮC
- HOẠT ĐỘNG SĂN BOSS DIỄN RA 24/24/CÙNG VỚI NHƯNG PHẦN THƯỞNG PHONG PHÚ
- CHIẾN TRƯỜNG, LIÊN ĐẤU, TỐNG KIM, CÔNG THÀNH CHIẾN, LÔI ĐÀI TỈ VÕ
- MAP TRANI KNB , EXP HỖ TRỢ ĐUA TOP
- NẠP CARD TỈ LỆ 1:10 KHÔNG HÚT MÁU
- SỰ KIỆN ĐUA TOP, EVENT DIỄN RA HÀNG NGÀY...

[choinao.tv] khai mở sever hàn long dkvs2 hỗ trợ cày quốc không hút máu
[choinao.tv] khai mở sever hàn long dkvs2 hỗ trợ cày quốc không hút máu
- NHIỀU PHÓ BẢN MỚI
[choinao.tv] khai mở sever hàn long dkvs2 hỗ trợ cày quốc không hút máu
[choinao.tv] khai mở sever hàn long dkvs2 hỗ trợ cày quốc không hút máu
PK ĐẸP MÁT
[choinao.tv] khai mở sever hàn long dkvs2 hỗ trợ cày quốc không hút máu

TRANG CHỦ: WWW.CHOINAO.TV
ĐĂNG KÝ: HTTP://HANLONG.CHOINAO.TV