Thông tin về máy chủ Silkroad
Alphatest : 14h 04/07/2014
Hỗ trợ Alphatest :
-Max lv 120
ITEM D13 Bán SHOP 1b Vàng
-Full Set SUN D13
-Full 999999 silk
- Free 10b Gold
Open Chính Thức : 13h 13/07/2014
Hỗ trợ Open chính thức :
- Full Set SON d12 dùng được từ Lv1
- Pet 30 Ngày
- 1000 Bình HP/MP
- 50 DCN
- Nasrun
- 5m SP
- 5m Gold ( Vì hỗ trợ Full Set SON d12 dùng được từ lv1 nên các bạn không cần dùng gì đến Gold )
Chức năng Website:Sercurity 100%
-Đăng nhập, đăng ký nhanh gọn
-Khóa tài khoản: Đảm bảo chống keylog 100%
-Lấy lại mật khẩu tự động qua Email
-Đổi tên nhân vật, Tẩy điểm
-Và rất nhiều tính năng hấp dẫn khác
Trang chủ : http://sroprivatevn.com/
Diễn đàn :
http://sroprivatevn.com/forum/
Quản lý tài
khoản : http://sroprivatevn.com/id/
Tải Game :
http://sroprivatevn.com/id/#download

Thông tin rate :
-Race: Chinese and EU
-Max Lv : 120
-Item : D13 ngoại hình chuẩn
-Exp/Sp Rate: 150x
-Party Exp/SP : 200x
-Drop Item : 25x
-Gold drop : 15x
-Skill Max : 120
-Rate Alchemy : 1>8 100% . 8>> random
-SUN D13 Drop 100% MOD lv119 và 120 !
Kính mời tất cả các bạn tham gia và trải nghiệm !!!