1 Server không hút máu . Ổn định lâu dài !

Alphatest : 1h 05/07/2014

Open Chính Thức : 13h 08/07/2014

Trang Chủ: http://sroprivatevn.com/
4 rum: http://forum.sroprivatevn.com/

Chức năng Website:Sercurity 100%
-Đăng nhập, đăng ký nhanh gọn
-Bảng Xếp Hạng cập nhật 24/24h
-Khóa tài khoản: Đảm bảo chống keylog 100%
-Lấy lại mật khẩu tự động qua Email
-Và rất nhiều tính năng hấp dẫn khác

Thông tin rate :
-Race: Chinese and EU
-Max Lv : 120
-Item : D12 & D13
-Exp/Sp Rate: 150x
-Party Exp/SP : 200x
-Drop Item : 25x
-Gold drop : 15x
-Skill Max : 120
-Rate Alchemy : 1>7 100% . 7 >> random
-Map AP Mob từ lv 129 -> 130 hỗ trợ train level

Hỗ trợ Alphatest :
-Max lv 120
-Full Set SUN D13
-Full 999999 silk
-Full 999999b Gold

Hỗ trợ Open chính thức :
- Sun D13 được bán tại SHOP = Gold
- Full Set Sun D12 dùng được từ Lv1
- Full 3 kho thùng đồ
- Pet 7 Ngày
- 1000 Bình HP/MP
- 50 DCN
- 10m SP
- 5m Gold
- Và nhiều vật phẩm khác !