http://ah.199la.com/UserCenter/Regis...lXLFVgUmcBbg== game này khá hay mới vô cho 100m đông và vàng khóa với 1m vàng thường cho ae tha hồ mua sắm game có bối cảnh kha1đẹp thú cưỡi thì khỏi nói đẹp ai chơi thì vô nha