Trang chủ : http://gunnybanbe.net/
Đăng nhập : http://gunnybanbe.net/việtnam/
Web Shop: http://gunnybanbe.net:81/home.kyl
Face Book : http://www.facebook.com/gunnyr22
Thông tin game
1, Max cấp 65
2, Pet and Skill pet 95%)
3, Vũ khí pet ( 90% )
4, Thẻ bài : 99%
5, Vật Tổ 100%
6, Nước Tu luyện 100%
7, Đá Tiềm Năng - Chiến Hồn - 100%
8, Đi Boss Thế Giới - Nhận điểm Vinh dự Nâng Vật tổ 99%
9, Chiến đấu nhận từ 20K -> 100K xu mỗi trận
10, Kinh nghiệm khi chiến đấu đánh được bằng điểm sát thương
11, Phó bản: Chuẩn Giống Zing 100%
12, Mê cung: chuẩn 100 % (gồm 40 tầng)
13, Xí ngầu 100%
14, Luyện hóa dây chuyền 100%
15, Hệ thống víp 100%
16, Hệ thống thăng cấp trang bị 100% Lỗi trong game đã được fix Đến 99%,
lên cấp cực nhanh xu sài thả phang..
Nick mình cày cuốc hơn 1 tháng đấy
lên cấp mau lắm nhưng mình chả thích

Gunny Private mới!! Pri 90% , 10% tự cày cuốc
Gunny Private mới!! Pri 90% , 10% tự cày cuốc
Gunny Private mới!! Pri 90% , 10% tự cày cuốc
Gunny Private mới!! Pri 90% , 10% tự cày cuốc
Gunny Private mới!! Pri 90% , 10% tự cày cuốc