VÌ 1 SỐ LÝ DO ĐẶT BIỆT GUNNY CHẾ PHẢI OF 1 NGÀY..

KHÔNG PHẢI LÀ SEVER BỊ SẬP ... DO H4CKER VÀO HỆ THỐNG MÁY CHỦ LÀM TÊ LIỆT MỌI THỨ

GUNNY CHẾ --> CHUYỂN SANG SEVER KHÁC ĐỂ ĐƯỢC ĐẢM BẢO AN TOÀN

http://galua.hopto.org