EVENT WAR G(Banghội) VÀ CTC(côngthành) SRO LƯƠNG SƠN SẼ NHÂN NHIỀU PHẦN QUÀ HẤP DẪN

SAU NHIỀU NGÀY SỬA CHỮA SRO LƯƠNG SƠN CHÍNH THỨC HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG LẠI
TẤT CẢ CÒN NGUYÊN VẸN KHÔNG MẤT MÁT GÌ CẢ
CÓ 1 SỐ DIỂM UPDATE MỚI NHƯ SAU:

HIỆN TẠI SERVER MỚI HOẠT ĐỘNG NÊN RẤT ÍT CAO THỦ

Trang chủ: http://luongson.homegoo.com

Diễn đàn: http://luongson.homegoo.com/f1-forum

ADMIN: http://facebook.com/gmluongson


UPDATE CHỦNG TỘC THỨ 3 ISAM - HỒI GIÁO BÁT ĐA
NEW MÁP HỒI GIÁO BÁT ĐA
HỆ THỐNG VŨ KHÍ NGOẠI HÌNH VÀ HIỆU ỨNG TUYỆT VỜI
MỖI TUẦN CTC 2 LẦN VÀO THỨ 4 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN
NEW AVATA MỚI
NEW AVATA NGHỀ NGHIỆP
HỆ THỐNG TRANG BỊ TỪ A->Z
HỆ THỐNG NPC KHOẢ THÂN CỰC HOT
HUYỀN THOẠI THIẾT - TRADE - HUNTER TRỞ LẠI
HỆ THỐNG TRANG BỊ BẰNG GOLD
SERVER GOLD CÓ GIÁ TRỊ VÀ KHÔNG MẤT GIÁ

HIỆN TẠI SERVER MỚI HOẠT ĐỘNG NÊN RẤT ÍT CAO THỦ

CÁC BẠN HÃY THAM GIA ĐỂ KHẲNG ĐỊNH 1 ĐẲNG CẤP ANH HÙNG THỰC THỤ