Thông Tin Sever và 1 số hình ảnh về Sever ĐKVS 2

Trang Chủ: http://baokiem.org

s2 mở ngày 23/06/2014
1. Quà Tặng Tân thủ
Các tài khoản khi tham gia vào game sẻ nhận được 1 bộ quà tặng :

1 x- VIP Thanh đồng
1 x Bộ Trang bị hoàng kim level 40
10 x Tọa kỵ luyện thú đan
20 x Mở rộng phù
30 x Bảo thạch mãnh nhỏ.
2.Thông tin server :

Hệ thống thủ cưởi mới đặc sắc.
Train map, pb rớt knb thích hợp cày cuốc.
Hệ thống kinh nghiệm phân bố chuẩn.
Hoạt động hằng ngày : Hái quả, săn boss, ép đồ.
Một số hình ảnh server :
<ĐKVS>  Đao kiếm Vô Song Pk cực đã !
<ĐKVS>  Đao kiếm Vô Song Pk cực đã !
<ĐKVS>  Đao kiếm Vô Song Pk cực đã !