GunLove.Us - Update full tính năng - nhiều sự kiện hấp dẫn - Item mới - Khai Phá Vùng Đất Mới

CHÍNH THỨC OPEN S2 GUNLOVE 11/6 PHIÊN BẢN FULL TÍNH NĂNG


Trang chủ :[size=11.818181991577148px][/url][size=11.818181991577148px]Http://GunLove.Us
Đăng nhập s1:[size=11.818181991577148px]
[size=11.818181991577148px]Http://[size=11.818181991577148px]s1.gunlove.us/gunnyii/
Đăng nhập s2:[size=11.818181991577148px]
[size=11.818181991577148px]http://s2.gunlove.us/gunnyii/
Web Shop:[size=11.818181991577148px]http://s2.gunlove.us:88/login.kyl
FaceBook :[size=11.818181991577148px]
[size=11.818181991577148px]Http://FB.Com/GunLoveUs
Diễn đàn: [size=11.818181991577148px]
[size=11.818181991577148px][url=http://gunlove.us:8080/4rum/forum.php]http://gunlove.us:8080/4rum/forum.php [size=11.818181991577148px]

Xem Thêm Tại : http://www.4rkinggame.com/t244284-topic#ixzz34Q5XLNjo
Nguồn : http://www.4rkinggame.com
Hỗ trợ tân thủ:[size=11.818181991577148px] ( Bí Mật )

Thông Tin Game:
- Lỗi trong game đã được fix Đến 99%
- Phó Bản NEW Hoàn Toàn ( noen , hãi tặc, Wc 2014)[size=11.818181991577148px]
- Máy chủ ổn định không lag diss.
- Đội ngũ mod và admin cực kỳ tận tình.[size=11.818181991577148px]
- Sever cày cấp tấc cã member giao dịch xu nhau .
- Tặng legen gương trên webshop = 0
- CHỨC NĂNG GAMES :
FULL HẾT TẤC CÃ CHỨC NĂNG + PHÓ BÃN NEW