Trang gunny trang gunny http://gunny.sytes.net/ quà tặng tháng 6, cực kì vip quà tặng tháng 6, cực kì vip

trang chủ: http://gunny.sytes.net/
đăng kí: http://gunny.sytes.net:81/dangki.kyl
Hình ảnh: trang gunny trang gunny http://gunny.sytes.net quà tặng tháng 6, cực kì vip quà tặng tháng 6, cực kì vip trang chủ: http://gunny.sytes.net/ đăng kí: http://gunny.sytes.net:81/dangki.kyl

Quà tháng 6: cập nhât luc 8h30p.
Mọi gunner mỗi ngày đăng nhập nhận được:
- Vinh dự: 50viên,
- Châu báo 9 -15:10viên,
- Wow-thầnt rượng: 1,
- Phục ong +4: 2 chiếc,
- Sát long+4: 2 chiếc.