Đối với box GAME MOBILE cần tuân thủ các nội quy sau đây:

1. Tiêu đề ghi rõ tên game và chọn tiên tố Game Mobile

2. Nội dung:
- Nội dung rõ ràng phương thức chơi game, giới thiệu
- Có hình ảnh thật trong game, nội dung game có thể chơi được trên HĐH nào: ví dụ: Android, iOS, java ...
- Trang chủ game ghi rõ ràng
- CẤM các game gắn kích hoạt
- CẤM đưa các trang có gắn mã độc hại lên diễn đàn KênhGameZ


ĐỌC KỸ TRƯỚC KHI POST BÀI
NẾU VI PHẠM SẼ BỊ
BANNED VĨNH VIỄN VÀ XÓA BÀI VIẾT
BQT KênhGameZ
CHỦ ĐỀ KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: