http://www.worldtank.com.br/?go=cadastrar&codDv=8fe61fa


Thông tin sever :
1 - Hệ Thống V.I.P : 100%
2 - Hệ Thống PVE : Chuẩn
3 - Kim Tự Tháp : 100%
4 - Tình Duyên : 100%
5 - Rương Gà : 100%
6 - Châu Báu Thần Gà : 100%
7 - Tu Luyện : 100%
8 - pb toàn itemvip
9 - Boss thế giới xuất hiện theo giờ 100%...V.V
Hệ thống châu báu Lv max 19
Tất cả hiệu ứng CHUẨN 100%
Vật Tổ 100%( full sẵn 50 nhé)
Thẻ bài : 100%(Full sẵn 40 nhé)
Hệ thống thăng cấp trang bị 100%
Hỗ trợ tân thủ :
Vào mục Hấp dẫn -> Quà tân thủ
* Những bạn nào vào game thì pm mình Blue nhé sẽ có quà cho các bạn ( sách ma pháp + 1pet 5 sao ). Or để lại tên nhân vật tại toppic này nhé. Số lượng có hạn nhé các chiến hữu *

[IMG]Gunny Private phiên bản Lôi Đài Gà mới nhất Free tính năng đầy đủ. [url=https://www.flickr.com/photos/[email protected]/14017826942/]