Đua Top Quần Hùng
Nhận Chung IPad


Trang chủ : Sau 1 thời gian Aphatest không thấy phát sinh lỗi nghiêm trọng nên BQT chúng tôi quyết đinh cho ra mắt phiên bản chính thức,Auto Uniobt Miễn Phí Cho Anh Em Chạy Lv

Open 15/4/2014

Trang chủ : srocuhanh.com

Diễn đàn : http://forum.srocuhanh.com/forum.php

Quản lý Tài Khoản :http://srocuhanh.com/register.aspx

Tải game : http://srocuhanh.com/Download.aspx

Unibot Free: http://forum.srocuhanh.com/huong-dan...ho-anh-em.html

Facebook: https://www.facebook.com/silkroadcuhanh

Char : Only Asia & EU
Lv max : 140
Map : 140
Degree : D18
EXP: x300
SP: x300
Gold Drop : x10
Item Drop : x10
Rate alchemy: 1-> 5 (100%) 5-> 7 (50%) 7 -> 10 (30%) 10 -> (20%)
Jop: 3 Ngành Nghề
SUN: Rớt Như Mưa Ở Map 120
Hiện tượng out 1s sẽ bị khóa vĩnh viễn

Hỗ trợ Open chính thức :
500 cái DCN
PET nhặt đồ : 30 ngày
ALL : 500
Gold : 200.000.000 Gold
SP : 10.000.000
10 cái Phức Hoạt 100%
10 cái tăng tốc độ di chuyển 100%
1000 bình Hồi huyết thủy ( đặc biệt )
1000 bình Phục khí dược ( đặc biệt )
BQT sẽ tổ chức sự kiện ĐUA TOP với giải thưởng như sau :


TOP lv : Chia đều cho Asian và EU

TOP1 : 2000 silk + 1 Heo Vàng + 1 Pet Thần Đèn + 1 Set Thơi trang tùy trọn trong các Set ( Cánh Thiên Thần , Halloween , Diễm Mi Phục )

TOP 2 : 1500 silk + 1 Pet Heo Hồng + 1 Pet Gấu Tinh + 1 Set Thơi trang tùy trọn trong các Set ( Cánh Thiên Thần , Halloween , Diễm Mi Phục )

TOP 3 : 1000 silk + 1 Pet Tiểu Tiên Nữ + 1 Pet Kangaru + 1 Set Thơi trang tùy trọn trong các Set ( Cánh Thiên Thần , Halloween , Diễm Mi Phục )

TOP 4 - 10 : 300 silk

TOP săn Boss :

- Nhân vật giết được Hổ Tinh Nữ Chúa đầu tiên: 1 pet nhặt đồ F10
- Nhân vật giết được Ô Lỗ Tề đầu tiên: 1 narsun F10
- Nhân vật giết được Băng Chúa Nhi đầu tiên: 1 x2 HH
- Nhân vật giết được Chúa tể Yarkan đầu tiên: 500 silk
- Nhân vật giết được SaYThan đầu tiên: 5000 silk và 1 bộ Thời trang tự chọn F10

Nói Không Với Hút Máu và Sập
Chúc các bạn vui vẻ khi tham gia SRO Củ Hành !

Thân !