Giải thưởng đua top Open: Tính từ lúc Open đến 10h T6 21/12