Event chia sẻ bài viết hay nhận ngay 500 silk khi open
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥🔥🔥
BQT Conduongtolua.online xin giới thiệu máy chủ Kiêu Hùng
✅Trang chủ:http://conduongtolua.online/
✅Diễn đàn: https://facebook.com/groups/VROAD/
✅Anphatest: 24/10/2018
✅Open Beta: 12h00 27/10/2018
HỆ THỐNG SEVER GAME:
- Map 120 - D16 - EU & ASI
- Rate EXP: 500x
- Drop ITEM: 30x
- Drop GKT: 10x
- Giới hạn: 6 ACC/PC
- Giới hạn: 2 JOB/PC
- Giả kim thuật:
- Thường: 1-5 100%, 6 20%, 7 15%, 8 10%, 9 5%, 10 1%, 11 trở lên ngẫu nhiên.
- Rate Job: X2
- Khoá JOB: 0h00 đến 12h00
- HỆ THỐNG KHOÁ ITEM
- HỆ THỐNG PUBG ( CUỘC CHIẾN SINH TỒN)
- SẼ CẬP NHẬT THÊM CÁC TÍNH NĂNG GAME
🆘Anpha Test
🔹Set Sun D16 + 10 full blude + chỉ số
🔹Full silk
🔹Full gold
🆘Open Beta
🔹Set Sun D10 + 10
🔹Full SP
🔹1 pet nhặt đồ 3 ngày
🔹1000 HP + MP F10
🔹50 DCN + 50 tele
🔹10.000 gold
Trân trọng !