- Sever k bán point bảo đảm tính công bằng cho game thủ
- Trang bị pet Vip tư chất 83k .!